“การล้างกระเพาะหมู” ง่ายๆให้สะอาดและไม่มีกลิ่นคาวเพียงแค่ใช้สิ่งนี้เท่านั้น!!

41

วิธีการล้างกระเพาะหมู ง่ายๆให้สะอาดและไม่มีกลิ่นคาวเพียงแค่ใช้สิ่งนี้เท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. กระเพาะหมู
2. แป้งมันสำปะหลังประมาณ 50 กรัม
3. เกลือป่น 100 กรัมใบตอง
4. ใบตอง
5. น้ำร้อน
วิธีการ
1. ขั้นตอนแรกนำเอากระเพาะหมูกลับเอาด้านในออก แล้วล้างให้สะอาด
2. หลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้นำแป้งมันสำปะหลังใส่ลงไปแล้วใช้ใบตองขยำกระเพาะหมูกับแป้งมันเข้าด้วยกัน ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกให้สะอาด
3. จากนั้นนำกระเพาะหมูมาขยำกับในตองและแป้งมันอีกครั้ง แล้วล้างให้สะอาด
4. จากนั้นนำกระเพาะหมูไปขยำกับเกลือป่นด้วยมือ ประมาณ 10 นาที แล้วล้างให้สะอาด
5. จากนั้นนำกระเพาะหมูไปลวกน้ำร้อน แล้วกลับกระเพาะหมูเอาด้านนอกออกมาเหมือนเดิม
6. ขั้นตอนสุดท้ายากนั้นล้างให้สะอาด แค่นี้ก็จะได้กระเพาะหมูที่ขาวสะอาด ไม่มีกลิ่นคาว

————————————————————
Data from: Oloei  |  Images form: 1 , 2